Kraftfulla Nya Uthyrningskalenderfunktioner

rental business calendar

HireHop har nu komplett och kraftfull kalenderfunktionalitet som utökar dess interna och externa funktioner, med möjlighet att synkronisera med flera externa kalenderappar. HireHop ger nu varje användare sin egen personliga kalender som också kan synkroniseras med andra appar. Andra funktioner som läggs till inkluderar fler språk, navigeringsmeny och en diagramfunktion för objekt med olika datum än jobbdatum.


Nya Kalenderfunktioner

Kalendern såväl som jobb- och projektschemat har skrivits om helt för att ge ytterligare funktionalitet och en prestandahöjning. Kalendern stöder nu (per användare):

 • Anpassning av kalendern, vad den visar och hur den ser ut.
 • Skapande av flera ical kalenderlänkar för användning i andra kalenderappar som Outlook, Google Kalender, Apple iCal, etc. alla med olika filteralternativ. Till exempel kan du skapa en länk som listar en typ av jobb och en länk för en annan och sedan använda båda dessa länkar i din andra kalenderapp, till och med färglägga dem annorlunda om appen tillåter det.
 • Importera från flera kalenderkällor så att du nu kan importera från Google Kalender, Microsoft 365 och många fler kalenderflöden samtidigt till varje användares HireHop -kalender.
 • Filtrera jobb och projektparametrar, samt dela datum. Vissa företag hade kanske 100 jobb eller mer på gång per dag, och med staplarna som sträckte sig från början till slut var varje dag full av barer. Du kan nu ändra detta så att endast en enda post visas i början och slutet av jobbet eller projektet och stapeln inte sträcker sig alla dagar mellan. Du kan också filtrera jobb eller projekt beroende på deras status, typer eller om du är chef.
 • HireHop ger nu varje användare sin egen personliga kalender så att de kan skapa sina egna dagboksanteckningar inifrån HireHop (samt dela dem med andra deltagare), liksom möjligheten att ställa in larm och ställa in repetitioner. Så om du har en hyra som behöver underhållas varannan vecka, lägg till en dagbokspost i jobbschemat som du till och med kan dela med andra deltagare utanför HireHop, som också kommer att visas i deras kalenderflöde.
 • Du kan generera ical-länkar för varje resurs och leverantör, så att de får uppdaterade dagboksanteckningar om vad de har fått kontrakt för att ge dig i sin egen kalender eller telefon, som till och med ändras när du gör ändringar inom HireHop.

Navigeringsmeny

En enkel funktion som föreslogs av en ny användare var att lägga till en navigeringsgenvägsmeny högst upp till höger på varje sida, så att du kan gå till olika sidor i HireHop utan att gå via hemsidan.

Diagramkolumn

Eftersom HireHop stöder olika datum för objekt i ett jobb har vi lagt till ett mer visuellt sätt för dig att se detta. Det finns nu ett alternativ för att visa en diagramkolumn i listan med jobb som visar block som visar datumen för objekt med olika datum.

Andra Förbättringar

Estniska språket har lagts till, du kan nu ange jobbleverans och insamlingsstandarder, ursprungsland har lagts till i förbrukningsvaror, du kan lägga till en nominell grupp till anpassade artiklar i leveranslistan och individuella memon för faktura- och kreditnota rader har också Lagt till. Starkare lösenordskryptering har också implementerats bakom kulisserna, något som du inte skulle märka, men ger dig försäkran om att det nu är ännu mer omöjligt att dekryptera dina lösenord lagrade i HireHop, samt att vi kan få mer cybersäkerhetsackreditering .

Prestandaökning och Bugfixar

Vissa delar av HireHop fick en betydande prestandahöjning, till exempel laddning av listor. Vissa företag med hundratusentals lagerrader upplevde upp till 20 sekunders väntetid när de öppnade filtrerade listor, vilket reducerades till 0,3 sekunder. Det finns också andra mindre prestandahöjningar i hela systemet och några mycket mindre buggfixar.

Lagerskärm, dokumentdelning, snabbare servrar och mer …

Skanning av streckkoder för uthyrning av programvara

HireHop -utrustning för uthyrning av utrustning har nu en dedikerad lagerskärm och vi har också flyttat till snabbare servrar. Dessutom har vi släppt andra funktioner, till exempel webhooks, för att låta extern programvara svara på ändringar som gjorts inom HireHop. Andra funktioner som läggs till inkluderar fler språk, decimalvärden för försäljningsartiklar, delning av dokument och andra förbättringar.


Lagerskärm

Vi har lagt till en lättanvänd lagerskärm inom HireHop som liknar en anslagstavla för ankomst och avgång från flygplats. Skärmen visar alla jobb och underleverantörer som kommer in och ut under en viss tidsperiod. Den uppdaterar sig själv automatiskt och kan också användas för att kontrollera objekt in och ut från en skärm.

Webhooks

Vi har också lagt till omfattande webhooks i hela systemet som gör att du kan ställa in en webbadress som HireHop anropar när den har gjort en vald uppgift. HireHop skickar sedan genom lämplig data till önskad webbadress. Till exempel när en jobbstatus ändras kan HireHop meddela en annan programvara eller webbplats vad statusen ändrades till, vad den ändrades från och vilket jobb den ändrades för. Det finns många andra evenemang som du också kan tilldela webhooks till.

Dela dokument

Du kan nu dela levande länkar till dokument i HireHop med användare utanför systemet. Till exempel kan du skapa ett resurs- eller underleverantörsdokument som listar alla jobb de utför för dig eller ett klientdokument som listar alla deras pågående anställningar. Dessa länkar kan ställas in för att öppna en PDF eller webbsida som kan öppnas av alla med länken (ingen inloggning krävs) med liveinformation. Till exempel, om en kund har hyrt 7 objekt och öppnar länken, kommer dokumentet att visa de 7 objekt som hyrts. Om kunden returnerar 5 av artiklarna och sedan öppnar länken, kommer dokumentet nu bara att visa de 2 artiklar som återstår att hyra.

Andra förbättringar

Det finns andra mindre nya funktioner som möjligheten att ha upp till 2 decimaler på kvantiteter för försäljningsartiklar, möjligheten att ställa in den nominella gruppen på anpassade artiklar i leveranslistan, samt tyska och grekiska språk- och dokumentstöd.

Serveruppgraderingar

Ett stort åtagande gjordes för att uppgradera HireHop -kärnan såväl som servrarna som den körs på; detta resulterade i enorma ökningar av våra redan supersnabba hastigheter. Till exempel laddas listor i jobb nu med en hastighetsökning på 44%. Även med tusentals konton och dagliga aktiva användare var HireHop alltid den snabbaste programvaran för uthyrning av utrustning på marknaden. Men nu är det ännu snabbare.

Kundspecifik prissättning och andra funktioner

Kundspecifik prissättningHireHop-utrustning för uthyrning av utrustning gör att du kan ha olika priser eller olika prislängder för specifika kunder. Vi har också klarat ett säkerhetspenetrationstest för att ge dig sinnesfrid hur säker din information på HireHop är.


För vissa kunder kan prissättningen vara annorlunda för vissa artiklar, eftersom du kanske vill debitera dem andra priser än normalt, eller kanske debitera dem varje vecka istället för dagligen, eller kanske bara ge dem ett annat pris för en artikel när du använder prisgrupp B och alla andra prisgrupper är som vanligt. Dessa speciella prissättningsregler kan ställas in för hyra lager, försäljningslager och arbetskraft på fliken ”Kundprissättning” på den relevanta hanteringssidan inom HireHop. Vi har också gett visning och inställning av dessa priser specifika användarbehörigheter, så vissa användare kan inte se dem, eller redigera dem, etc., det är upp till dig.

Du kan redan ställa in att kunder ska ha standardrabatter eller att debiteras en viss prisgrupp, samt att tillämpa bulkrabatt på ett jobb etc. Men detta ger dig ännu ett sätt att tillämpa prissättning så att HireHop fungerar runt dig och inte tvärtom.

Du kan nu skanna ut en streckkod på ett jobb även om det tidigare har skannats in igen. Så om ett verktyg kommer tillbaka för reparation och byts mot ett annat och ersättningen returneras för reparation kan det nu reparerade originalverktyget skickas tillbaka igen på samma jobb.

Det har skett andra mindre uppdateringar och förbättringar i HireHop på grund av feedback från våra användare:

 • Du kan nu importera data med både XLSX-filer och CSV-filer.
 • HireHop är nu en godkänd Quickbooks-app.
 • Vi har uppgraderat Microsoft-inloggningen med en nyare version.
 • Andra små förbättringar i rapporter etc.

Se fler uppdateringar

ePOS Cash Register for Rental Software

POS for rentalsIt’s good to have software for your rental business that is really powerful and packed full of features, however some users, like those working at the front desk, need a simple and easy interface to process rentals and sales.

HireHop Equipment Rental Software have now released a cash register / POS interface that works on any computer, iPad or even phone.  Designed to be used by a touch device and feel like a modern cash register, this feature allows quick and easy processing of rentals and sales.

 


HireHop is the most powerful rental software in the world, with a plethora of features, but not all of your users need to use these features, and only require a quick and simple to user interface, something the temporary staff can operate without the need for training.

Included free within HireHop is a screen that you can use on any touch device that looks, feels and operates like a modern touch screen cash register or ePOS.  For instance, you can have one on the rental counter to process walk-in customers who want to rent stuff, or maybe just want to buy parts or other sales stock.

For instance, you might have a tool rental shop or a bike rental shop, and don’t need all the features offered in HireHop jobs.  The ePOS allows you to quickly process the orders, take payments and issue contracts, all via a simple to use touch screen interface.

The complete version of HireHop is still accessible on these devices, and every rental or sales job created on it is still accessible via the standard interface and visa-versa.  Using the ePOS cash register screen, you can still issue invoices, take payments, print contracts, check equipment in and out, etc.

HireHop strives to bring your rental company more and more unique features, enabling you to streamline and speed up your admin and workflow, thus saving your business time and money.

See more updates

Calculated line items in the supplying list

Calculated rental percentage itemHireHop Equipment Rental Software now gives you the ability to add line items into a job rental  supplying list.  These items are automatically calculated at a required percentage, based on the prices certain types of other items in the list.

 


In a job supplying list, you can add chargeable items such as hire, sales, labor and custom items.  What if you want to add a damage waiver percentage, commission or an extra tax that updates itself when any other price in the list changes.  We call these calculated items, and you can have as many as you want in a job, set each one to any percentage as well as set each one to be dependent on a single or multiple type of other items.

Some examples of there uses are as follows:

 • Damage Waiver
  A calculated item can be added as a damage waiver insurance if the customer doesn’t have sufficient insurance.
 • Commission
  You can add a calculated item based on every priced item in the list to add an additional commission.
 • Tax
  If you want to add taxes inside the supplying list instead of in the invoice, you can do so here.

When a calculated item is in an invoice, it works the same as before, except it is based on the totals in the invoice.  For example, a three week hire comes to $300 and you issue an invoice weekly at $100.  The calculated item in the supplying list is at 10%, so it will be $30, however for each of the three $100 invoices, the calculated item will be $10.

HireHop strives to bring your rental company more and more unique features, enabling you to streamline and speed up your admin and workflow, thus saving your business time and money.

See more updates

Reserve assets, multiple email accounts + more…

Reserving Assets

By popular demand – you can now pre-book specific assets onto jobs!

To reserve an asset onto a future Job, within the Supplying List, simply select the Stock item in question, click on Menu and Reserve Assets.

You will then be greeted with a pop-up screen similar to the below showing all the assets available to be reserved. Choose the asset/s and Save.

Note that the status of the job must be Provisional or onwards in order to reserve assets.

To enable permission to reserve assets, go Home-Settings-Users-Menu-User Permissions and ensure reserve assets is checked.

Additionally, from the Asset page, you can now also view all reservations for an asset via the Reserved tab!

Of course, you can also build documents, reports and Carnets with reserved asset fields. Look for fields containing ‘reserved’ through our list of fields, to see all fields available to use for our HireHop Documents, by clicking here.

Use Multiple Email Addresses

Only with HireHop!

All users now have the ability to set up unlimited email accounts and choose which email address an email is sent from.

Every email is sent from you, saves in your email sent folder AND on the Job too!

Office 365 Integration

And now with seamless Office 365 integration! Simply enter your 365 hosted email address into your email settings and you’re ready to go. You don’t even need your password. If you are not a 365 user, you can also choose from Microsoft Exchange and Google servers, or simply input your IMAP and SMTP settings.

Don’t forget you can also sign into HireHop using your Office 365 or Google credentials.

Flagged Status on Assets

Do you ever have an asset that is damaged but still usable? Use the flagged asset status to note any issues but keep the asset in stock.

You can view flagged asset information on the Availability Grid and within a Job too.

First Day of the Week

Each user can now select their own option for the first day of the week.

Navigate Home-Settings-Your Settings-First Day of the Week to select your preferred option.

Numbering PDF Pages

Print or Email your PDF Documents in the normal way and check the ‘Add page numbering’ box for a simple way to include page numbers on the bottom of each page.

Exporting Stock Data to Your Website

Generate an export link to integrate to your own website via our powerful API.

You can generate the data link from the Menu of Hire Stock Management-Get data link, ensuring that an administrator has first set an export key from Company Settings.

General Improvements and Speed Enhancements

We can’t list every update we do (you’ll get bored reading through the long list), as we regularly release new minor enhancements and features to help make your life easier such as more document fields, system speed increases, additional data fields and the list goes on.

More modern themes

Home screenHireHop Equipment Rental Software has improved the look and feel of the software by modernising all of the themes, giving the user a fresh new feel.  So now when you fancy a new theme, they all look a bit more modern.

 


Looking at the same software every day can be tedious, so of course HireHop has a multitude of themes so that so that each user can customise how their HireHop looks and feels.

Not only can users customise the themes, they can set the tiles on their home screens and even have grids layed out how they want them, with the columns they want and in the order they want.

We also increased the speed of HireHop to make the user experience even more pleasurable.

Labor items features and detailed logging

GDPR CompliantTo be fully compliant with data regulations and to understand what is happening within your company, HireHop Equipment Rental Software have added detailed logging so you know what a user did and what they changed something from and to.

We have also added other features such as decimal quantities for labor items and restricting what depots can see certain contacts, rental stock, sales stock and labor items.

 


 • You can now have decimal values for labor items throughout HireHop, in supplying lists, autopulls, invoices, POs, etc.
 • In admin mode, you can now change the date and due date of an authorised invoice
 • Enhancements on the reports.
 • Restrict stock, virtual items, consumables and labour to be visible in only certain depots
 • Enhanced logging to make sure you comply with GDPR, helping you avoid huge fines. HireHop is the only hire software to offer this.
 • A few speed enhancements and fixes
 • Ability to set some custom items to never have a shortfall (never go red)

History Logging

New and improved GDPR compliant history logging throughout the system enabling users to view all changes.

Access the History Log from the Menu from Jobs and Projects as well as Hire, Sales, Labour Management and Packages.

No Shortfall Custom Items

If you don’t want a custom item to appear as a shortage, this feature is for you!

Simply tick the ‘no shortfall’ checkbox when creating the custom item, as shown in the image below.

Limit Stock To Depots

For companies that use the multi-depot feature, you can now limit stock items to only be seen and used from certain depots by entering the depot limitations on them within stock management.

This can be applied to Hire, Sales and Labour items, Virtual Items and Packages.

New and Improved HireHop Marketplace

The HireHop online marketplace has been revamped and updated, improving the experience for visitors to the website looking to hire your stock! Click here to search the marketplace and view your listings.

The marketplace is easily searchable through HireHop by users looking to sub-hire equipment, or potential customers searching Google for items that you hire.

To list any hire item on the marketplace, simply navigate Home-Management-Hire Stock Management, edit or create a new item and ensure that a Description (used for marketing) has been entered, alongside a Marketing category. By entering information in these two fields, your item will be added to the marketplace. Note that a price is not required; however is preferred by Google and including a price will likely give your listing a higher Google ranking.

New Reports

More reports have been added and existing ones have been updated to allow for further analysis of your data at the click of a button!

The reports have also been re-designed for better visibility and user experience.

SCA Compliant

We have been working tirelessly over the past months to get HireHop ready for the upcoming EU legislation SCA.

This will not effect your usage of  HireHop and is something that most users will never encounter.

API Extension and More Custom Fields Available

We have added more features to our API, enabling you to add custom fields and even print them in documents.

More User Permissions and Search Filters

We have added more user permissions and more search filters when searching in the home page.

Speed and Security Improvements

HireHop was always fast, we just made it that little bit faster by optimising

Bug Fixes and Other Minor Improvements

HireHop strives to bring your rental company more and more unique features, enabling you to streamline and speed up your admin and workflow, thus saving your business time and money.

See more updates

Documents updated in multiple languages

Event Hire Software quote documentsToday HireHop have revamped all the template documents, giving a more uniform look and feel, as well as making all documents available to all users in Afrikaans, German, English, Spanish, French, Hebrew, Italian, Japanese, Dutch, Norwegian, Portuguese, Slovak and Swedish, regardless what language you have set HireHop to be in.

 


You now add documents in different languages to your available documents in HireHop. So if all your company speaks English and all the documents you use are English, but you have a customer in Sweden, you can now them send them invoices, quotes, etc. in Swedish by adding the required Swedish documents.

Subscribed users can also customise their documents.  Documents are written in the web standard HTML5 with full CSS and Javascript support, even when being made into PDF documents by HireHop.

No other equipment rental software even comes close to giving you this much power in creating documents. A well presented document sent to your customers makes you stand out from your competitors.  With a professional looking document, your customers can see at a glance the professionalism of your company, as how you present yourself is how your customers will perceive you.

Lots of new features with various updates

Rental company softwareAt HireHop Equipment Rental Software, we have been hard at work in our mission to constantly improve the software by consistently adding features you have asked for.  We have just added a plethora of new and important features that all help make running business far easier.

 


 • Supplying items can now change charging structure – so if an item is listed as daily, in the supplying list you can change this to a weekly rate for only that item in the supplying list.
 • Locking Jobs – jobs can now be locked in 2 ways to prevent certain job changes. No changes can be made, even in Admin mode, unless the job is unlocked.
  • Manager lock – The manager of the job or an Administrator can unlock the job.
  • Admin Lock – Only the Administrator can unlock the job.
 • New languages available  HireHop is now available in English, Spanish, French, Japanese, Portuguese, Norwegian, Swedish and Slovak.
 • Extra depot limiting permissions – Users can be set permissions to only see jobs, projects, stock, consumables, packages, services and contacts assigned to their own depot only.  There are also permissions to stop users changing their depot and the depots of jobs, stock, etc.
 • Customer signature capture document – The new ‘Signature Receipt’ document allows users to open the document on any device to be signed by the recipient. Once signed pressing save saves a copy of the document and signature to the files tab of the job, capturing the exact time it was signed and the HireHop user who took the signature. If you don’t see this on your list of documents Printable from a job, it can be added from Home-Settings-Documents-New.
 • Users can add a photo and telephone number for themselves in Settings – Documents can also incorporate these extra fields.
 • Report updates and fixes, including a revamped Invoices to be Exported report.
 • Integration with VehoCheck.
 • Custom fields available on invoices, credit notes and purchase orders.
 • Speed improvements and other bug fixes.

HireHop strives to bring your rental company more and more unique features, enabling you to streamline and speed up your admin and workflow, thus saving your business time and money.

See more updates